Razvoj elektronskega poslovanja v Merkurju

V Merkurju poteka vrsta strateških aktivnosti in konkretnih projektov, ki vzpostavljajo osnove za elektronsko poslovanje na relaciji dobavitelj – Merkur – kupec. Najpomembnejši je strateški program Elektronsko poslovanje Merkurja s podjetji s projektom E-katalog. Neprestano razširjamo internetne strani, na katerih so koristne informacije za naročanje naših kupcev – podjetij po različnih ciljnih segmentih (npr. kupci metalurgije), v pripravi so internetne strani za pomoč pri naročanju Merkurjevih franšizijev v Sloveniji in tujini. Stalne dodelave se izvajajo na spletni trgovini Nakup.merkur.si. Sodelujemo pri pripravi shem v XML tehnologiji pri Gospodarski zbornici Slovenije v okviru projekta E-slog. S predstavitvami sodelujemo na Infos-u, na eCommerce Conference na Bledu in drugih konferencah ter prireditvah iz tega področja. Letos bomo gostili že peto srečanje diplomantov in magistrantov s področja elektronskega poslovanja, ki ga organizira Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja, in ki je lansko leto preraslo državne meje in se poimenovalo v Merkur Day. Naslednje srečanje Merkur Day bo 17. oktobra 2003.

Najpomembnejši dosežek, ki smo ga v letu 2002 dosegli na področju elektronskega poslovanja pa je organizacijska in računalniška podpora operativnemu poslovanju med sicer povezanima podjetjema Merkur, d.d. iz Slovenije in Merkur International Zagreb.

V letu 2000 smo sprejeli strateško odločitev, da se mora Merkur močneje razširiti na sosednje trge. Sprejeli smo cilj, da na hrvaškem trgu do leta 2005 dosežemo 10% prodaje Skupine Merkur. V skladu s to usmeritvijo smo pripravili vrsto projektov, med katerimi je bila tudi prenova organizacijskega modela poslovanja in prenova računalniške podpore poslovnim procesom samega hčerinskega podjetja Merkur International Zagreb in seveda povezave med matičnim in hčerinskim podjetjem.

Ključna odločitev, ki je vplivala na nadaljnji potek organizacijskih in računalniških rešitev je bila odločitev, da hčerinsko podjetje Merkur International Zagreb prevzame sistem matičnih podatkov artikla matičnega podjetja. Vsi artikli, ki se nahajajo v asortimanu matičnega podjetja in so predmet poslovanja Merkur International Zagreb, neodvisno od dobavitelja, imajo popolnoma enake matične podatke, ki opredeljujejo lastnosti artikla, razen komercialnega naziva blaga v hrvaškem jeziku in logističnih podatkov vezanih na artikel, ki se nanašajo na prevzemno-odpremne procese hrvaških poslovnih partnerjev. Na tej odločitvi se je potem gradila nadaljnja organizacijska rešitev in seveda z njo povezane informacijske rešitve. Glavne dele nove računalniške podpore smo v obeh podjetjih razvili v letu 2002. Pred kratkim je v hčerinskem podjetju zaživel sistem centralnega obvladovanja cen. Seveda sistem v hčerinskem podjetju razvijamo naprej in ga pripravljamo na čas, ko bo moralo hčerinsko podjetje obvladovati vrsto prodajnih centrov na Hrvaškem, ki jih nameravamo zgraditi še letos in v naslednjih letih. V maju odpiramo na Reki tretji trgovski center na Hrvaškem.

Glavne značilnosti novega sistema so naslednje. Klasifikacija artiklov, ki jo predstavlja preko 700 skupin blaga, se vzdržuje v matičnem podjetju, kjer se tudi vzdržuje prevod v hrvaški jezik. Vsaka sprememba klasifikacije se pošlje v hčerinsko podjetje. Vodje blagovnih skupin v hčerinskem podjetju imajo direkten dostop do centralnega komercialnega sistema matičnega podjetja (VPN) in vsak dan vidijo nove artikle, ki so se pojavili v asortimanu matičnega podjetja. Na podlagi teh podatkov lahko izbirajo artikle, ki so zanimivi za Hrvaški trg in za izbrane se podatki prenesejo v register artiklov Merkur International Zagreb. Skupaj s podatki o artiklu se jim prenesejo tudi vsi potrebni podatki o cenah s predlogom končne kalkulacije. Če je potrebno, na nivoju artikla izvedejo prevod komercialnega naziva artikla in prav tako po potrebi prilagodijo predlagano kalkulacijo (maloprodajno ceno). S tem opravilom omogočijo sodelavcem v trgovskih centrih, da naročijo blago. V trgovskih centrih blago naročajo s skenerji, na podlagi minimalnih zalog ali ročno, kar je največkrat pogojeno z lastnostmi blagovne skupine. Sistem sam razporedi postavke na tiste, ki jih hčerinsko podjetje naroči v Merkurju in na tiste, ki se naročijo pri ostalih dobaviteljih. Naročila za Merkur se preko elektronske povezave prenesejo direktno v centralni informacijski sistem Merkurja, kjer na osnovi preverjanja pravilnosti prejetih podatkov formiramo dokument prednaročilo. Pozicije prednaročila, ki so predmet prodaje iz zalog centralnih skladišč Merkurja, izvršijo takojšnjo rezervacijo zalog in na osnovi potrditve se razpišejo tudi nalogi za pripravo blaga (komisionirni listi), ostale pozicije prednaročila formirajo potrebna naročila dobaviteljem v skladu z določili pogodb za izvoz na hrvaški trg. Obdelano in usklajeno prednaročilo formira povratni dokument – potrdilo naročila, ki za vsako naročeno pozicijo precizira količino, ceno in datum dobave. V celoti je obvladan tudi sistem substituta. Potrdilo naročila predstavlja za naročeno blago prodajnega centra na hrvaškem osnovni dokument, ki uskladi (izvede najavo) podatke, potrebne za prevzem blaga. Iz Merkurja ga pošljemo v hčerinsko podjetje po elektronski poti. Praktično se vsi operativni podatki med Merkurjem, d.d. in Merkujem International Zagreb prenašajo po elektronski poti (FTP). Prevzem in oddaja dokumentov s pripadajočimi podatkovnimi nizi se proži na osnovi avtomatiziranih procedur, ki imajo popolno sledljivost vsakega koraka s potrjevanjem uspešnosti izvedbe.

Menimo, da smo s tem dosegli na tem področju pomembno racionalizacijo in da bo ta model uporaben tudi pri ostalih hčerinskih podjetjih, ki jih imamo Merkur v tujini in seveda tudi v Sloveniji.

Kljub veliki in zahtevni nalogi, ki smo jo na tem področju izvedli, lahko ugotovimo, da se elektronsko povezovanje kljub vsemu lažje realizira med kapitalsko povezanimi podjetji, kot pa med kapitalsko neodvisnimi partnerji. Vložek v dobro delujočo elektronsko povezavo je velik in dolgoročno usmerjen, posli med neodvisnimi poslovnimi partnerji pa so še vedno orientirani na nekoliko krajši rok in pogosto so kvalitetne letne pogodbe že dober dosežek. Tovrstni poslovni interes pa je za vzpostavitev resnega elektronskega poslovanja med poslovnimi partnerji še nekoliko prešibak. Vendar v Merkurju pričenjamo konkretne aktivnosti tudi na tem področju, in sicer preko na novo zastavljenega programa/projekta, v katerem se bomo posvetili prenovi poslovnega sodelovanja s ključnimi poslovnimi partnerji.

You May Also Like

About the Author: FSP.si

Dodaj odgovor