Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija SFSP

ZSES je krovno združenje SE Slovenije kot povezovalec vseh akterjev, znanja, informacij in zagovornik

Generator pozitivnih družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in promocijo socialne ekonomije. Skupna platforma delovanja podjetij socialne ekonomije in tistih podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Sloveniji.

Steber in glasnik socialne ekomnomije v Republiki Sloveniji.

Poslanstvo SFSP

Vzpostavljamo inovativno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev socialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Republike Slovenije.

Vrednote SFSP

  • etika
  • strokovnost in neodvisnost;
  • integriteta in družbena odgovornost;
  • inovativnost, kreativnost in proaktivno delovanje, usmerjeno v prihodnost;
  • spoštovanje in sprejemanje različnosti.

Nazaj na vrh