Organi foruma

V skladu s statutom ZSES so organi Združenja SES:

  • skupščina
  • upravni odbor
  • generalni sekretar
  • nadzorni odbor

Skupščino kot najvišji organ sestavljajo vsi člani, ki se sestanejo najmanj enkrat letno, z namenom, da odločajo o najpomembnejših postopkih za delovanje foruma.

Upravni odbor: Mojca Žganec Metelko, Nena Dokuzov, Iris Magajna, Lilijana W. Brajlih, Mitja Bogataj, Miro Mihec

Generalni sekretar: Moja Žganec Metelko

Nadzorni odbor: Mirjana Ivanuša, Nace Kovač, Marjan Holc

Nazaj na vrh