Razpisi

Na portalu so objavljeni aktivni (aktualni) javni razpisi na lokalni (občine, regije), nacionalni (Slovenija) in mednarodni (Evropa) ravni. Seznam omogoča povezavo na kratek povzetek razpisa (razpisovalec, opis, upravičenci…) ter povezavo na uradno stran s popolno vsebino razpisa. Po seznamu je mogoče s filtrom po posamezni kategoriji zožiti izbiro iskanja.

Datum objave na portalu najdete v stolpcu Dodano.

Želimo vam prijetno iskanje koristnih informacij!

Seznam vseh razpisov:

Rok prijaveTeritorijKategorijaNazivOpisDodano
01.06.2016EvropaVarnostRights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo (Daphne) objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju multidisciplinarnega povezovanja pri obravnavi nasilja nad ženskami in/ali otroki. Več informacij07.03.2016
01.06.2016EvropaIzobraževanjeRaising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union uradna stran razpisaV okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori aktivnostim nevladnih akterjev, ki so namenjene osveščanju javnosti v zvezi z razvojnimi vprašanji in spodbujanju izobraževanja za razvoj v Evropi. Več informacij21.03.2016
01.09.2016EvropaHumanitarnostPobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč - razpis za zbiranje predlogov - EACEA/14/2016 uradna stran razpisaV okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, v okviru katerega se bodo zagotovila finančna sredstva za ukrepe, namenjene napotitvi prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah v okviru projektov, osredotočenih na zmanjševanje tveganja zaradi nesreč, pripravljenost na nesreče ter povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja. Več informacij21.03.2016
02.02.2017EvropaRaziskave in inovacijeHorizon 2020: Engaging Together Globally uradna stran razpisaV okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na temo Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe, in sicer za področje »globalno skupaj«. Več informacij6.12.2015
02.06.2016EvropaZdravjeTretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020): Razpis za sofinanciranje projektov 2016 uradna stran razpisaObjavljen je razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) za leto 2016. Več informacij07.03.2016
02.08.2016EvropaKulturaCreative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Automatic Support 2015 (EACEA/27/2014)
uradna stran razpisa
Avtomatična podpora, namenjena spodbujanju mednarodne distribucije novejših evropskih filmov, distributerjem na podlagi predhodne tržne uspešnosti zagotovi pomoč za ponovno vlaganje v koprodukcijo, distribucijo ali promocijo novih tujih evropskih filmov, da se krepi povezava med produkcijo in distribucijo. Več informacij4.12.2015
04.04.2018 oz. do porabe sredstevJV SlovenijaPodjetništvoJavni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija uradna stran razpisaPredmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija za bančne kredite, ki jih Razvojni center Novo mesto d.o.o. razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. Več informacij31.12.2015
07.10.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaZaposlovanjeJavna dela 2016 - drugo javno povabilo uradna stran razpisaZavod RS za zaposlovanje je objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 v višini 11.4 milijona evrov. V izbrane programe javnih del se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb. Več informacij01.02.2016
09.09.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaZaposlovanjeDelovni preizkus za 30+ uradna stran razpisaZavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo Delovni preizkus 2016. Delodajalcem omogoča, da preizkusijo in spoznajo brezposelne na konkretnem delovnem mestu, preden se odločijo glede njihove zaposlitve. Za izveden delovni preizkus delodajalcem povrnejo upravičene stroške. Več informacij01.02.2016
10.09.2016Slovenija PodjetništvoII. javni razpis - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016 uradna stran razpisaPredmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja. Več informacij15.03.2016
12.09.2016Mestna občina KranjKmetijstvoJavni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj Več informacij07.03.2016
14.07.2016EvropaRaziskave in inovacijeHorizon 2020: EIT KICS Call 2016 uradna stran razpisaV okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij. Poziva se k predložitvi predlogov za razpis EIT-KICS-2016. Več informacij01.02.2016
15.03.2018EvropaMedicinaHorizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2) uradna stran razpisaV okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva, pri čemer je ta razpis osredotočen na ebolo in druge hemoragične mrzlice. Več informacij23.02.2016
15.06.2018 oz. do porabe sredstevPosavjePodjetništvoJavni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje uradna stran razpisaPredmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisu navedenimi bankami. Več informacij31.12.2015
15.5.2018 oz. do porabe sredstevSavinjska regijaPodjetništvoJavni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije uradna stran razpisaPredmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. razpisuje v sodelovanju z v razpisu opredeljenimi bankami. Več informacij31.12.2015
15.6.2016GoriškaPodjetništvoJavni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter - Vrtojba uradna stran razpisaNamen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti. Več informacij31.12.2015
15.10.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaPodjetništvoJavni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere uradna stran razpisaPredmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. Več informacij23.02.2016
15.11.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaPodjetništvoJavni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Več informacij15.03.2016
16.04.2018 oz. do porabe sredstevPodravjePodjetništvoDrugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje uradna stran razpisahttp://fsp.si/info/razpisi/drugi-javni-razpis-kreditov-garancij-za-mikro-mala-srednja-podjetja-v-okviru-regijske-garancijske-sheme-za-podravje/ Več informacij15.03.2016
16.05.2018 oz. do porabe sredstevGoriška regijaPodjetništvoJavni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji uradna stran razpisaPredmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. Več informacij31.12.2015
16.05.2018 oz. do porabe sredstevGorenjskaPodjetništvoJavni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji uradna stran razpisaPredmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. Več informacij31.12.2015
18.05.2016Občina SevnicaPodjetništvoJavni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2016 uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica. Več informacij18.01.2016
19.05.2016EvropaIzobraževanjeErasmus+: Vocational Education and Training Mobility Charter (EAC/A01/2015) uradna stran razpisaEvropska komisija je 27. oktobra 2015 objavila razpis za Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za obdobje 2016–2020. Več informacij31.12.2015
20.05.2016EvropaVarnostCall for proposal for the Pilot Project on defence research uradna stran razpisaEvropska obrambna agencija (EDA) je objavila razpis za sofinanciranje raziskav na področju obrambe in varnosti. Več informacij29.03.2016
22.02.2016, 11.04.2016, 06.06.2016 in 26.09.2016Mestna občina KoperSplošnoJavni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016 uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016. Več informacij25.01.2016
22.04.2018 oz. do porabe sredstevKoroškaPodjetništvoDrugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji uradna stran razpisaPredmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. Več informacij15.03.2016
22.4.2018 oz. do porabe sredstevKoroškaPodjetništvoJavni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji
uradna stran razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška.Več informacij31.12.2015
22.4.2018 oz. do porabe sredstevPodravjePodjetništvoJavni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje
uradna stran razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje. Več informacij31.12.2015
23.05.2016EvropaSplošnoCall for Proposals for co-financing CEI Cooperation Activities uradna stran razpisaV okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU. Več informacij29.03.2016
25.05.2016SlovenijaPodjetništvoJavni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja uradna stran razpisaPredmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG. Več informacij01.02.2016
25.08.2016EvropaVarnostHorizon 2020: Critical Infrastructure Protection uradna stran razpisaV okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju zaščite svobode in varnosti v Evropi, pri čemer je ta razpis namenjen zaščiti kritične infrastrukture (CIP). Več informacij15.03.2016
25.08.2016EvropaVarnostHorizon 2020: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens uradna stran razpisaV okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpis na temo »Varna družba – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov«. Več informacij15.03.2016
26.06.2016SlovenijaEnakost spolovJavni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016 uradna stran razpisaPredmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.Več informacij 01.02.2016
27.05.2016EvropaSplošnoInformation and training measures for workers' organisations - Call for Proposals VP/2016/002 uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije«. Več informacij29.03.2016
27.05.2016EvropaEnakopravnostRights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti med ženskami in moškimi ter odprave stereotipov o spolih v izobraževanju, usposabljanju in na delovnem mestu. Več informacij29.02.2016
30.05.2016EvropaIzobraževanje, mladinaErasmus+: Ključni ukrep 3 - Podpora za reformo politik - Socialno vključevanje z izobraževanjem, usposabljanjem in mladimi (EACEA/05/2016) uradna stran razpisaV okviru programa Erasmus+ je objavljen javni razpis, s katerim se bodo podprli projekti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, namenjeni nadaljnjemu razvoju in razširjanju inovativnih dobrih praks, ki spadajo na področje uporabe Deklaracije o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem z dne 17. marca 2015.Več informacij 21.03.2016
30.09.2016Občina KrškoKmetijstvoJavni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško uradna stran razpisaObčina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. uradna stran razpisa23.02.2016
30.11.2016 oz. do porabe sredstevMestna občina VelenjeSplošnoJavni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenjeuradna stran razpisaPredmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Več informacij15.03.2016
30.11.2016 oz. do porabe sredstevObčina KrškoSplošnoJavni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Krško oziroma promovirajo Občino Krško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2016. Več informacij07.03.2016
31.05.2017 oz. do porabe sredstevSlovenijaZaposlovanjeJavno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 uradna stran razpisaZavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 brezposelnih oseb. Več informacij30.03.2016
31.10.2016SlovenijaKulturaJavni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa uradna stran razpisaMinistrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Več informacij30.03.2016
do porabe sredstevObčina Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen in Ilirska BistricaPodjetništvoRazpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2015 uradna stran razpisaPredmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.Več informacij31.12.2015
31.07.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaZaposlovanjeTretje javno povabilo za javna dela 2016 uradna stran razpisaNa Zavodu za zaposlovanje so objavili tretje javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 1,2 milijona EUR za predvidenih 220 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Več informacij09.05.2016
31.08.2016 oz. do porabe sredstevSlovenijaKmetijstvoJavni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016 uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2016. Več informacij09.05.2016
01.07.2016EvropaZaposlovanjePreparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 - Call for Proposals VP/2016/011 uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov na področju podpore brezposelnim nad 35 let pri iskanju zaposlitve v drugi državi članici. Več informacij09.05.2016
08.07.2016EvropaZaposlovanjeCross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners - Call for Proposals VP/2016/005 uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti. Več informacij09.05.2016
23.06.2016EvropaSplošno2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020 uradna stran razpisaOd 26. aprila je objavljen drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Več informacij09.05.2016
15.07.2016EvropaZaposlovanjeImproving expertise in the field of industrial relations - Call for Proposals VP/2016/004 uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci. Več informacij09.05.2016
23.06.2016EvropaVarnostHERKUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 - Usposabljanje za boj proti goljufijam uradna stran razpisaV okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju ciljnega specializiranega usposabljanja na področju boja proti goljufijam v letu 2016. Več informacij09.05.2016
16.06.2016EvropaVarnostHERCUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 - Pravno usposabljanje in študije uradna stran razpisaV okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju primerjalnih pravnih študij ter usposabljanj pravnih strokovnjakov v letu 2016. Več informacij09.05.2016
27.06.2016EvropaFinanceCEI Know-How Exchange Programme - ITALY - Call for Proposals 2016 uradna stran razpisaV okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami članicami SEP, ki še niso vstopile v EU, za leto 2016. Več informacij09.05.2016
04.07.2016EvropaProstovoljstvoEU Aid Volunteers - Technical Assistance and Capacity Building (EACEA/27/2016) uradna stran razpisaCilj tega razpisa je krepitev zmogljivosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, ki nameravajo sodelovati pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ter zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci EU za humanitarno pomoč, da se predloži vloga za certificiranje, ki se zahteva za napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč. Več informacij09.05.2016
27.05.2016Občina TolminKmetijstvoJavni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2016uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2016. Več informacij10.05.2016
30.06.2016EvropaMladina, zaposlovanjeCall for proposals: Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives uradna stran razpisaGeneralni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem izobraževalnih institucij k vključevanju podjetniškega izobraževanja, s poudarkom na kooperativah kot podjetniških priložnostih, v izobraževalne programe. Več informacij16.05.2016
30.05.2016EvropaManjšineCall for Small Grant Applications: For Roma, with Roma uradna stran razpisaUrad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je objavil javni razpis za sofinanciranje manjših projektov (v vrednosti od 5,000 do 10,000 EUR), namenjenih opolnomočenju mladih Romov in Sintov ter spodbujanju njihovega vključevanja v družbeno in politično življenje. Več informacij16.05.2016
13.06.2016Občina MežicaKmetijstvoJavni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2016 v Občini Mežica. Več informacij16.05.2016
10.06.2016Občina RadečeKmetijstvoRazpis za sofinanciranje društev na področju kmetijstva v občine Radeče uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna občine Radeče v letu 2016. Več informacij16.05.2016
03.06.2016Občina RadečeSocialno varstvoRazpis za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče uradna stran razpisaPredmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine v letu 2016. Več informacij16.05.2016
28.05.2016Občina MedvodeSplošnoJavni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, ki se v letu 2016 izvajajo na območju Občine Medvode, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Medvode. Več informacij16.05.2016
03.06.2016SlovenijaOkoljeJavni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017 uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja. Več informacij16.05.2016
06.06.2016Mestna občina MariborKmetijstvoJavni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor uradna stran razpisaPredmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Več informacij16.05.2016
13.06.2016Občina BovecKulturaJavni programski poziv JSKD za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Bovec uradna stran razpisaJavni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni programski poziv, katerega predmet je sofinanciranje programov kulturnih društev. Več informacij16.05.2016
13.06.2016Občina KobaridKulturaJavni programski poziv JSKD za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Kobarid uradna stran razpisaJavni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni programski poziv, katerega predmet je sofinanciranje programov kulturnih društev Več informacij16.05.2016
10.06.2016EvropaSplošnoRazpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016 uradna stran razpisaEvropski parlament je objavil razpis za sofinanciranje dogodkov za leto 2016. Prijavite lahko projekte, ki bodo prispevali k boljšemu razumevanju vloge Evropskega parlamenta in njegovega delovanja, projekte, ki bodo spodbujali državljane k sodelovanju v procesih odločanja ter projekte, ki bodo ponudili prostor za izmenjavo mnenj in stališč o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na njihova življenja. Več informacij16.05.2016

Nazaj na vrh