Home » Ekonomija

Prost pretok blaga

European Union map with flags of countries. Europe.

Slovenija bo pravno ureditev na področju prostega pretoka blaga v celoti uskladila s pravnim redom EU najkasneje do konca leta 2002, ko naj bi bila pripravljena na vstop v EU. Slovensko gospodarstvo, ki večino blaga izvozi na trge EU, je v veliki meri že prilagojeno zahtevam EU, tako da Slovenija večjih težav ne pričakuje. Izjema sta le dve področji: pri zdravilih za humano uporabo bo zahtevala petletno prehodno obdobje od predvidenega vstopa v EU za preregistracijo, pri nevarnih snoveh pa izjemo v smislu pravice, da na njenem ozemlju ostanejo v veljavi strožje zahteve za omejitev uporabe nekaterih pesticidov, s čimer je zaščitena podtalnica. Za Slovenijo zniževanje že uveljavljenih zdravstvenih in okoljevarstvenih meril ni sprejemljivo, še posebej ker je njeno ozemlje ekološko zelo ranljivo, obenem pa je podtalnica glavni vir pitne vode.

Prehodno obdobje pri zdravilih za humano uporabo je ključnega pomena za slovensko farmacevtsko industrijo. Predstavniki farmacevtske industrije bi morali do vstopa v EU pri obnovi dovoljenja za promet z zdravilom predložiti ne samo dokumentacijo, ki je navedena v evropski zakonodaji, temveč tudi revidirati prvotno dokumentacijo za posamezno zdravilo na način, da bo ta usklajena z zdaj veljavnimi evropskimi predpisi. Pričakovanje, da bi zahtevano revizijo opravili do predvidenega vstopa v …

Read More »

Adecco h.r. d.o.o

Adecco je s svojimi več kot 6.000 poslovalnicami navzoč v 60državah sveta. Vsak dan posredujemo delo, na svetovni ravni, več kot 700.000 delavcem pri 250.000 strankah in s tem ustvarjamo >NOVI SVET DELA< Jonathan Wren za finance, bančništvo in računovodstvo;

Ajilon in Computer People za informacijsko tehnologijo; TAD in Roevin za inženiring in tehništvo tudi vodilno svetovno podjetje v vseh večjih zaposlitvenih segmentih. Ta hčerinska Adeccova podjetja ponujajo svojim strankam široko paleto zaposlitvenih rešitev, od začasnega dela in stalnega zaposlovanja, do svetovanja in upravljanja storitev.

Adecco s svojimi podjetji kot sta Econova in Lee Hecht Harrison, ponuja tudi paleto kadrovskih storitev kot je outplacement.

Uporabno, če iščete zaposlitev: Preberite si kako napisati prošnjo za delo

Adecco na vpogled:

27,1 milijard CHF neto prihodkov v letu 2001
28,000 zaposlenih po svetu
Do 700,000 začasnih delavcev na dan v 250,000 podjetijh
V letu 2001 je bilo preko Adecca zaposlenih 4.000.000 ljudi
6,000 poslovalnic v 60 državah

Adecco s svojo dejavno navzočnostjo na trgu delovne sile razpolaga z izčrpnimi informacijami in podatki o iskalcih zaposlitve, gibanju plač in bonitet. Svojim strankam svetujemo pri zasnovi delovnega mesta in pri iskanju najustreznejšega kandidata za to delovno mesto.

Adeccu je skupaj s sodobno tehnologijo in viri …

Read More »

Privatizacija Srdovih podjetij

LJUBLJANA, 2. – Nadzorni svet Slovenske razvojne družbe pod predsedstvom Izidorja Rejca bo v ponedeljek sklepal o privatizaciji štirih družb: Tovarne kmetijske mehanizacije Muta, Progresa iz Slovenj Gradca, Takosa iz Tržiča in Prevozništva Donat iz Rogaške Slatine, obravnaval pa naj bi tudi poslovni načrt za letošnje leto.

Tovarna kmetijske mehanizacije Muta bo prodana na podlagi javnega razpisa, SRD pa bo prodala svoj 63,19-odstotni delež. V tovarni s 116 zaposlenimi izdelujejo motokultivatorje, kosilnice, prekapnike, priključke k motokultivatorjem, drobilce organskih odpadkov, opravljajo pa tudi mehanske obdelave in ključavničarsko-montažna dela. Tovarna ima več kot 8000 kvadratnih metrov zgradb in 110.000 kvadratnih metrov zemljišč. Polovico proizvodnje izvozi v Nemčijo, Italijo in Avstrijo ter posluje pozitivno. Za javno prodajo z zbiranjem ponudb je pripravljen tudi Progres, projektiranje in inženiring, ki je v celoti last SRD. Za Tokos Tržič je denacionalizacijski postopek končan in družba bo privatizirana po klasični metodi, 40-odstotni delež SRD v Prevozništvu Donat Rogaška Slatina pa bo prodan z zbiranjem javnih ponudb.

Kot nam je povedal Jože Jaklin , član uprave Slovenske razvojne družbe, je bilo doslej prodanih 16 družb. Prodaja deležev Izolirke je tik pred podpisom pogodbe, na zaključek postopka pa čakata še Keko Varikon in litostrojska Tovarna ulitkov, za katera je …

Read More »